Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

LIGGING

De straat loopt in een knik van de Dampoortstraat naar de Geralaan. De drie straatdelen, eerst elk met een andere naam, resp. Guido Gezellestraat, Weidestraat en Kartuizersstraat, worden vanaf 1963 als een doorlopende straat Kartuizersstraat genoemd. De naam verwijst naar de aanwezigheid van het kartuizerklooster tussen 1318 en 1578 (cf. Karel van Manderstraat).
Het middelste straatdeel (Weidestraat) is het oudste stuk en ligt aan de noordkant van het voormalige preventorium z.g. 'Van Zuylen' (cf. Blauwkasteelweg). Het beukenbosje is nog een restant van de groene omgeving van dit preventorium.
Woonstraat met burgerwoningen uit de jaren 1950-1960 in het eerste straatdeel. Het derde deel wordt gekarakteriseerd door vrijstaande woningen hoofdzakelijk uit de jaren 1960 en 1970.

kruispoort